Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Veikkaus vastaa kulutuskäyttäytymisen muutoksiin

Kuluttajien ostovoiman heikkeneminen ja yleinen taloudellinen tilanne heijastuivat Suomen rahapelimarkkinaan vuonna 2013. Haastavasta ajasta huolimatta Veikkaus onnistui kasvattamaan tuloutustaan yhteiskunnalle.

Veikkaus kehittää pelejään ja palveluitaan sekä välittäjämyynnissä että digitaalisissa myyntikanavissa. Veikkaus vei katsausvuonna eteenpäin monia kehityshankkeita, joilla se pyrkii vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja muuttuvaan kulutuskäyttäytymiseen.

Kuluttajakysyntä siirtyy yhä enemmän sähköisiin kanaviin. Veikkauksen digitaalisen myynnin osuus (veikkaus.fi ja mobiili) nousi ensimmäistä kertaa yli kolmannekseen kokonaisliikevaihdosta. Peleistä voimakkaimmin kasvoivat juuri rytmiltään ja ominaisuuksiltaan digitaaliseen ympäristöön sopivat pelit.

Osana vastuullista pelaamista Veikkaus on sitoutunut edistämään tunnistautunutta pelaamista. Kertomusvuonna Veikkauksen rekisteröityneiden asiakkaiden määrä ylitti 1,5 miljoonan rajan.