Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Asiakkaat tuntevat Veikkauksen ja Veikkaus tuntee asiakkaansa

Asiakkaiden, pelien ja pelaamisen maailman tunteminen on Veikkauksen liiketoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Katsausvuonna rekisteröityneiden asiakkaiden määrä ylitti 1,5 miljoonaan rajan. Yhä useampi Veikkauksen asiakas pelaa tunnistautuneena joko veikkaus.fi:ssä tai myyntipaikassa Veikkaus-kortilla. Tunnistautuneen pelaamisen osuus oli katsausvuonna yli puolet kokonaismyynnistä.

Veikkauksen pelit ovat suomalaisille tuttuja. Täysi-ikäisistä suomalaisista 87 % pelaa vähintään joskus Veikkauksen pelejä (Atlas-tutkimus 1–6/2013). Kertomusvuonna vähintään kerran vuodessa pelasi 77 % ja viikossa 44 %.

Pelaajia on paljon, mutta panokset ovat maltilliset: vuonna 2013 suomalaiset pelasivat Veikkauksen pelejä keskimäärin 331 eurolla asukasta kohden (edellisvuonna 319 euroa).

Liiketoimintaa kehitetään vastuullisesti

Veikkaus on kehittänyt asiakaskantaansa pohjautuvaa matemaattista mallia, jonka tarkoituksen on edistää vastuullista liiketoimintaa. Vastuullinen asiakkuus -malliksi (VasA) nimetty menetelmä tähtää siihen, että esimerkiksi markkinointitoimenpiteitä ei kohdisteta sellaisille asiakkaille, joiden pelikäyttäytymisessä esiintyy piirteitä, jotka yleisesti indikoivat pelaamisen kehittymisestä riskialttiiseen suuntaan. VasA-mallia testaan vielä vuoden 2014 aikana, minkä jälkeen se vakiinnutetaan osaksi yhtiön johtamisjärjestelmää.