Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Veikkauksella jo yli 1,5 miljoonaa rekisteröitynyttä asiakasta

Rekisteröityneenä pelaaminen on veikkausasiakkuuden perusta. Asiakas voi pelata rekisteröityneenä joko Veikkaus-kortilla myyntipaikoissa, Veikkauksen nettisivuilla, matkapuhelimella tai taulutietokoneella. Rekisteröityneenä pelaaminen tuo asiakkaalle konkreettista hyötyä, kun hän saa voittonsa vaivattomasti ja riskittömästi omalle pelitilille. Katsausvuoden lopussa Veikkauksella oli noin 1,54 miljoonaa (+5,1 %) rekisteröitynyttä asiakasta.

Rekisteröitymisen myötä asiakkaalla on myös käytössään hyvät työkalut oman pelaamisensa ja pelihistoriansa seuraamiseen verkkopalvelu veikkaus.fi:ssä. Konkreettinen asiakkuushyöty rekisteröityneille asiakkaille on myös Veikkauksen kanta-asiakasohjelma, joka pitää sisällään monipuolisia asiakasetuja, kuten alennuksia tapahtumiin ja viikoittaisia kanta-asiakasarvontoja.

Kanta-asiakasetuja edunsaajakohteisiin

Veikkauksen kanta-asiakasohjelma on tärkeä osa asiakkuutta korostavaa liiketoimintastrategiaa. Sen tarkoituksena on sitouttaa asiakasta ja viestiä Veikkauksen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Kanta-asiakasohjelmaan kuuluvat viikoittaiset kanta-asiakasarvonnat, joihin voi ilmoittautua netissä tai tekstiviestillä. Kertomusvuonna viikoittaisia kanta-asiakasarvontoja järjestettiin 52 kappaletta. Lisäksi järjestettiin 18 muuta asiakasarvontaa. Kanta-asiakaseduista valtaosa liittyy Veikkauksen edunsaajiin. Palkintona on arvottu muun muassa VIP-matka jääkiekon MM-kisoihin Tukholmaan, ilta Jussi-gaalassa sekä lippupaketti Savonlinnan oopperajuhlille.

Kaikkiaan eri arvonnat keräsivät noin 2,7 miljoonaa osallistumista vuoden aikana. Kanta-asiakasarvontoihin osallistui lähes 300 000 Veikkauksen rekisteröitynyttä asiakasta.

Veikkaus-korttia näyttämällä saa alennusta muun muassa museoista, urheilutapahtumista, teattereista ja elokuvista.

Veikkaus kokeili pilottina vuodesta 2012 lähtien erilaista tapaa palkita kanta-asiakkaitaan VIP-ohjelman keinoin. Pilottiohjelman jälkeen Veikkaus on jatkanut asiakaskokemuksen kehittämistä osana kaikille rekisteröityneille asiakkaille suunnattua kanta-asiakasohjelmaa.

 Asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla

Veikkaus teki laajan asiakastyytyväisyyskyselyn kertomusvuoden marraskuussa. Siinä kartoitettiin asiakastyytyväisyyden lisäksi Veikkaus-kortin hankintaa, asiointia Veikkauksen eri pelipaikoissa sekä asiakkaiden ajatuksia Veikkauksen suoramarkkinoinnista. Kyselyn mukaan Veikkauksen asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Veikkaukseen ja sen palveluihin pysyi samalla tasolla vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna. 92 prosenttia oli erittäin tai melko tyytyväisiä Veikkauksen toimintaan kokonaisuudessaan.

Eri vertailuryhmien välillä tyytyväisyys Veikkaukseen oli hyvin tasaista. Hieman muita tyytyväisempiä olivat nuoret aikuiset (18–29-vuotiaat). Erittäin tyytyväisten asiakkaiden osuudessa korostui säännöllinen Veikkauksen pelien pelaaminen.

Asiakastyytyväisyystutkimuksessa kartoitettiin myös asiakkaiden tyytyväisyyttä veikkaus.fi-nettisivustoon sekä m.veikkaus.fi-mobiilisivustoon. Tyytyväisyys nettisivuihin on jatkanut viime vuonnakin erinomaisella tasolla. Nettisivuja käyttäneistä 96 % on erittäin tai melko tyytyväisiä ja mobiilisivuja käyttäneistä 80 % on erittäin tai melko tyytyväisiä sivuihin.

Uutena kysymyksenä selvitettiin, mitä ominaisuuksia pidetään tärkeimpinä rahapelialan yritykselle, ja miten Veikkaus on näissä onnistunut. Tärkeimpinä ominaisuuksina pidettiin luotettavuutta ja vastuullisuutta. Vastaajista 61 % oli sitä mieltä, että Veikkaus on onnistunut luotettavuudessa erinomaisesti, ja 34 prosentin mukaan onnistuminen on ollut melko hyvää. Vastuullisuudessa 85 % vastaajista arvioi Veikkauksen onnistuneen erinomaisen tai melko hyvin.