Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Rahapelimarkkinan kasvu hidastui

Yleinen taloudellinen epävarmuus ja kuluttajien ostovoiman heikkeneminen heijastuivat Suomen rahapelimarkkinaan kertomusvuonna. Kokonaismarkkina oli 1 693 milj. euroa (+1,6 %) pelikatteella mitattuna. Veikkaus säilytti johtavan markkina-asemansa 49,4 prosentin (–0,1 %-yks.) osuudellaan. Ulkomaille pelaamisen pelikatteen arvioidaan olleen noin 125 milj. euroa.

Veikkauksen liikevaihto nousi 4,6 prosenttia edellisvuodesta. Peliryhmistä liikevaihto kasvoi päivittäispeleissä (+10,1 %) ja urheilupeleissä (+8,5 %). Peleistä voimakkaimmin kasvoivat rytmiltään ja ominaisuuksiltaan digitaaliseen ympäristöön sopivat pelit kuten eArvat ja Live-veto.

Sen sijaan kerran viikossa arvottavien perinteisten pottipelien kysyntä laski hieman (–1,2 %). Lottopelien markkinaosuuden pieneneminen on yleiseurooppalainen ilmiö (–1,8 %, 1–6/2013, World Lottery Association. Kasvussa Euroopassa ovat erityisesti vedonlyönti- ja kasinopelit.

Vahvaa kasvua verkossa

Kuluttajakysyntä siirtyy yhä enemmän sähköisiin kanaviin. Veikkauksen digitaalisen myynnin osuus (veikkaus.fi ja mobiili) nousi ensimmäistä kertaa yli kolmannekseen kokonaisliikevaihdosta (+16,4 %). Veikkauksen strategian mukaisesti alkuvuonna uudistetun mobiilikanavan liikevaihto lohkaisi jo yli 10 prosentin osuuden koko digitaalisesta myynnistä.

Asiamieskanavasta tuli 63,7 % yhtiön kokonaismyynnistä. Pelaaminen myyntipaikoissa väheni hieman (–1,0 %). Myyntipaikkojen määrä kasvoi kaikkiaan yli 3 665:een (+244 kpl). Koko maan kattavan myyntiverkoston myyntipaikkoja lisättiin erityisesti päivittäistavarakaupan kasvavien asiakasvirtojen yksiköissä. Asiakaskäyntien vuosittainen kokonaismäärä oli lähes 82,5 miljoonaa.

Veikkauksen rekisteröityneiden asiakkaiden määrä ylitti kertomusvuonna 1,5 miljoonan rajan ( vuoden lopussa yli 1 538 000, +5,1 %). Tunnistautuneena pelaamisen osuus kaikesta pelaamisesta nousi 53,7 prosenttiin (+3,3 %). Sekä uuden mobiilikanavan käyttöönotto että verkkopalvelun kehittäminen ovat lisänneet tunnistautunutta pelaamista. Verkkopelaamisen lisäksi tunnistautuneena voi pelata myyntipaikassa Veikkaus-kortilla.

Komissiolta ja parlamentilta tuki Suomen järjestelmälle

Euroopan komissio totesi marraskuussa, että Suomen nykyinen rahapelejä koskeva lainsäädäntö täyttää EU-oikeuden vaatimukset ja sitä sovelletaan johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti.  Tämän johdosta komissio sulki Suomea vastaan vuonna 2006 käynnistetyn rikkomusmenettelyn.

Komissio totesi, että Suomi on menettelyn seurauksena muuttanut lainsäädäntöään hyväksyessään vuoden 2012 alussa voimaan astuneen arpajaislain muutoksen ja näin oikeustoimia ei tarvita.

Euroopan parlamentti otti puolestaan syyskuussa kantaa rahapelien järjestämiseen jäsenvaltioissa. Parlamentti hyväksyi mietinnön ”sähköisesti välitettävistä raha­peleistä sisämarkkinoilla” äänin 572–79. Mietinnössä parlamentti asettui rahapelien kansallisen päätösvallan tueksi. Parlamentti linjasi, että rahapelit ovat erityislaa­tuista taloudellista toimintaa ja niiden tulee olla jatkos­sakin jäsenvaltioiden kansallisen päätöksenteon piiris­sä.

Parlamentti piti tärkeänä, että jäsenvaltiot torjuvat valvomattomaan rahapelaamiseen liittyvää rikollisuutta ja vahvistavat kuluttajansuojaa. Mietinnössä koroste­taan pelituottojen merkitystä yhteiskunnalle.