Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Arvontalähetykset siirtyivät MTV:lle

Veikkauksen vuoden merkittävimpiä markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä oli arvontalähetysten siirto Yleltä MTV:lle. Viestintäviraston toukokuussa 2013 tekemän päätöksen mukaan lähetykset sellaisenaan eivät voineet jatkua Ylellä, joten lokakuusta 2013 alkaen Loton, Jokerin, Eurojackpotin ja Kenon arvontaohjelmat tuotetaan MTV:llä, ja Kenoa lukuun ottamatta myös esitetään MTV:n kanavilla. Loton ja Viking Loton lähetysajankohta siirtyi myöhemmäksi, Kymmenen Uutisten jälkeen. Kenon arvonnat esittää jatkossakin Nelonen.

Samassa yhteydessä Loton arvontalähetystä uudistettiin muun muassa ottamalla kuhunkin lähetykseen mukaan yksi vaihtuva edunsaajavieras, jolla on myös yhteys lähetyksessä esitettävään edunsaajafilmiin.

Lotto edelleen Veikkauksen arvostetuin brändi

Taloustutkimuksen ja Markkinointi ja Mainonta -lehden Brändien arvostus 2013 -tutkimuksessa Veikkauksen arvostetuimmat brändit olivat Lotto ja Veikkaus. Kummankin arvostus on noussut selvästi edellisvuodesta: Lotto nousi sijalle 130 (+50) ja Veikkaus sijalle 237 (+101) yhteensä 1 043 tutkitun brändin joukossa.

Arpajaislakiin kirjatut markkinointirajoitukset pitävät sisällään haitallisten pelien markkinointikiellon sekä laittomien rahapelien tarjoamisen kiellon. Veikkaukselle rajoitukset merkitsevät muun muassa sitä, että vedonlyönnistä sekä nettiarvoista ja -peleistä ei tehdä tuotemainontaa. Näistä peleistä voidaan antaa tuoteinformaatiota.

Veikkaus käytti vuonna 2013 tuotemainontaan 17,2 miljoonaa euroa (+7,1 %), joka oli 0,9 % yrityksen liikevaihdosta. Vuotta aiemmin tuotemainontaan käytettiin 16,1 miljoonaa euroa, joka oli 0,9 % vuoden 2012 liikevaihdosta.

Markkinoinnin eettiset ohjeet ovat veikkaus.fi:ssä. Veikkauksella ei ole raportointikaudella markkinointiviestintään, mainontaan tai sponsorointiin liittyviä rikkomuksia.

Luotettavaa ja avointa viestintää

Veikkaus tarjoaa avoimella viestinnällä tietoa yhtiöstä, pelituotteista ja muutoksista. Yhtiön viestintä on aktiivista ja ajantasaista median edustajille, asiakkaille, myyjille ja muille sidosryhmille. Markkinoinnissa ja viestinnässä peleistä ja voittamisen todennäköisyyksistä kerrotaan avoimesti. Rahapelaaminen on sattumanvaraista toimintaa, jossa lopputulosta ei voida varmuudella tietää etukäteen.

Määrällisesti suurin osa Veikkauksen saamasta julkisuudesta liittyy peleihin, mutta Veikkaus on yhteiskunnallisen asemansa vuoksi mukana myös sellaisissa keskusteluissa, jotka eivät suoraan koske yhtiötä itseään. Veikkauksen tärkeimmät viestintätoimenpiteet vuonna 2013 liittyivät arvontalähetysten siirtymiseen Yleltä MTV:lle.

Vuoden aikana Veikkaus lähetti yli 600 erilaista tiedotetta. Mediaosumia kertyi yli 5 000 (mediaseurannassa mukana suurimmat sanomalehdet, paikallislehdet, aikakauslehdet sekä radioiden ja television uutislähetykset). Mediaosumista 95 % oli sävyltään myönteisiä tai neutraaleja.

Sidosryhmien mielikuvia yhtiöstä mitattiin katsausvuonna muun muassa Luottamus ja Maine -tutkimuksen avulla (T-Media). Veikkaus sijoittui tutkimuksessa kymmenen parhaan suomalaisyhtiön joukkoon.  Veikkauksen maineen osa-alueista parhaimmat arviot saivat talous, vastuullisuus ja työpaikka. Eniten kehitettävää tutkimuksen mukaan yhtiöllä on vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.