Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Koulutus perehdyttää veikkausmyyjäksi

Veikkaus kehittää ja ylläpitää asiamiespisteissä työskentelevien noin 15 000 myyjän ammattitaitoa. Veikkauksen tuotteita myyville myyjille on viikoittain tarjolla maksuttomia koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea.

Päättyneen vuoden aikana Veikkauksen asiamieskouluttajat järjestivät yli 330 koulutustilaisuutta: peruskoulutuksia, jatkokoulutuksia ja Vauhtia Veikkausmyyntiin -tilaisuuksia. Kaikkiaan näihin tapahtumiin osallistui 6 271 pelimyyjää.

Pelimyyjien peruskoulutuksessa myyjät saavat monipuolisen perehdytyksen pelimyyjänä toimimiseen. Pelipäätteen toimintojen ja tuotetuntemuksen ohella myyjiä perehdytetään veikkauspelien myymisen vastuukysymyksiin, kuten rahapelien pelaamisen 18 vuoden ikärajan valvontaan ja pelitositteiden oikeaoppiseen käsittelyyn.

Jatkokoulutuksessa myyjiä perehdytetään muun muassa urheilupelien maailmaan ja porukkapelien laatimiseen. Vauhtia Veikkausmyyntiin -tilaisuudet on suunnattu aktiivisesti veikkausmyyntiin osallistuville veikkausmyyjille. Tilaisuuksissa paneudutaan syvällisemmin veikkausmyynnin kehittämiseen ja luodaan katsetta tuleviin Veikkauksen uudistuksiin. Vuonna 2013 Vauhtia Veikkausmyyntiin -tilaisuuksien pääpaino kevätkaudella oli urheilupelaamisen vahvistamisessa, syksyllä KunkkuKenon lanseeraamisessa.

Verkkokurssi palvelee missä ja milloin vain

Pelimyyjän peruskoulutuksen voi käydä myös verkkokurssilla, joka toimii verkkopalvelu Myynetissä. Pelimyyjäksi-verkkokurssin suoritti katsausvuonna kaikkiaan 5 303 pelimyyjää.

Verkkokurssilla pelimyyjät voivat perehtyä veikkausmyyjänä toimimiseen tai kerrata aiemmin opittuja asioita ja uudistuksia myyntipäätteellä ja peleissä.

Opas pelimyyjälle -kirjasta otettiin uusittu painos, jota jaetaan peruskoulutukseen osallistuville pelimyyjille. Opaskirja on saatavana myös sähköisessä muodossa verkkopalvelu Myynetin kautta.

Myyjille tietoa monen viestintäkanavan kautta

Veikkauksen viestintä tavoittaa asiamiehet sekä painettuna että sähköisenä. Tärkeimmät viestintäkanavat ovat kolmen viikon välein ilmestyvä painettu tiedote Veikkaus-uutisia, myyjien verkkopalvelu Myynet ja pelipäätteen myyntiapu, jonka pikaviestit myyjä voi lukea suoraan päätteeltä.

Veikkaus-uutisia ilmestyi kaikkiaan 16 kertaa vuonna 2013. Painettu tiedote jaetaan kaikkiin Veikkauksen myyntipaikkoihin eri puolilla maata. Tiedotteen sähköinen versio lähetetään sähköpostitse tärkeimmille sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille.

Veikkaus avasi oman Facebook-ryhmän Veikkauksen pelejä myyville henkilöille vuoden 2012 lopussa. Ensimmäisen vuoden jälkeen Veikkauksen pelimyyjät -ryhmässä on mukana yli 2 000 henkilöä. Ryhmän tavoitteena on toimia paikkana keskustelulle, kommentoinnille ja tiedonsaannille.