Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Asiamiesverkosto kasvaa PT-kaupan alalla

Veikkauksen liikevaihdosta 63 % (67 % vuonna 2012) tulee maanlaajuisen asiamiesverkoston kautta. Kaupan alan rakennemuutos ja muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymisessä näkyvät asiamiesmyynnin rakenteessa sekä asiakaskäyntien määrässä. Veikkauksen välittäjämyynnin liikevaihto oli katsausvuonna 1,2 miljardia (–1 %), josta pottipelien osuus on 50 % (52 %), päivittäispelien osuus 34 % (33 %) ja urheilupelien 16 % (15 %).

Päättyneen vuoden lopussa Veikkauksella oli 3 665 myyntipaikkaa, joka on noin 240 enemmän kuin vuotta aiemmin. Asiamiesverkostoon perustettiin 369 uutta myyntipaikkaa, joista suurin osa päivittäistavarakauppoihin. Vuoden aikana yhteistyö päättyi noin 120 myyntipaikan kanssa.

Välittäjämyynnistä 44 % tulee kioskeista, hieman yli kolmannes päivittäistavaraliikkeistä ja loput liikenneasemista ja kahviloista. Yhteensä kuponkipelien ostostapahtumia oli vuonna 2013 yli 82 miljoonaa (määrässä ei ole mukana raaputusarpoja). Vuotta aiemmin ostotapahtumia oli noin 85 miljoonaa.

Veikkaus maksoi asiamiespalkkioita noin 79,8 miljoonaa euroa (–1,7 %). Asiamiehet saivat myymistään peleistä myyntipalkkiota keskimäärin 6,7 prosenttia*.

*Prosenttiluku laskettu välittäjämyynnin kokonaisliikevaihdosta

Veikkaus Express -pelaaminen laajenee

Kassapelaaminen vakiinnutti asemaansa kertomusvuonna. Kassapelaamisen konsepti otettiin käyttöön K-citymarketeissa ja K-supermarketeissa vuoden 2012 aikana.

Alkuvuonna 2013 tehdyn selvityksen mukaan kuitenkin vain pieni osa Veikkauksen asiakkaista oli kokeillut kassapelaamista. Jotta yhä useampi asiakas oppisi uuden tavan pelata volyymituotteita (Lottoa, Kenoa, Viking Lottoa ja Eurojackpotia), konseptiin tehtiin pieniä muutoksia toukokuussa, ja se uudelleen lanseerattiin nimellä Veikkaus Express. Pelikonseptin aloitusta pidetään onnistuneena.

Veikkaus Express -pelaamiskonsepti on tarkoitettu suurten asiakasmäärien myyntipaikkoihin. Express-pelaamisen avain on nopeus ja helppous, koska pelejä voi ostaa kaupan kassalta muiden ostosten yhteydessä. Express-pelaamisella vastataan muuttuvaan markkinatilanteeseen ja asiakasryhmien pirstaloitumiseen.

Suurin osa Express-pelaamisen myynnistä tulee tällä hetkellä K-ryhmän kaupoista, mutta Veikkaus laajentaa pelitarjontaa myös muihin ketjuihin. Express-pelaamisen myyntiä on tarkoitus kasvattaa voimakkaasti.

Myyntipaikat digitalisoituvat

Veikkaus jatkoi myyntipaikkojensa digitalisoimista. Kertomusvuoden loppuun mennessä lähes 1 000 myyntipaikkaa on varustettu digitaalisilla näytöillä, joissa on esillä ajankohtaista tietoa esimerkiksi Veikkauksen viikoittaisesta tarjoamasta, myyntikampanjoista ja asiakaseduista. Digitaalisten näyttöjen avulla pystytään vähentämään paperisten markkinointiviestien lähettämistä myyntipaikkoihin. Diginäyttöjen määrää kasvatetaan edelleen tulevinakin vuosina.