Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Sponsorointi on aina vastikkeellista

Veikkauksen sponsorointi on pitkäjänteistä vastikkeellista ja liiketoimintaa edistävää yhteistyötä, johon ei liity yleishyödyllistä tukitoimintaa. Veikkaus ei voi antaa tukea eikä jakaa tuottoaan. Tuet Veikkauksen tuotosta jakaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Veikkauksen sponsorointiyhteistyön tavoitteena on ennen kaikkea veikkauspelien myynnin ja pelikohdeyhteistyön edistäminen sekä kestävä brändin vahvistaminen.

Sponsorointiyhteistyön keinoin mahdollistetaan myös merkittäviä etuja Veikkauksen kanta-asiakasohjelmaan kaikkien Veikkauksen asiakkaiden iloksi ja hyödyksi. Veikkauksen sponsorointiyhteistyötä ohjaa sekä liiketoiminta- että toimintaympäristöstrategia.

Edunsaajuus on Veikkaus-brändin ydin ja sponsorointiyhteistyö yksi sen konkretisoija. Veikkaus tekeekin laajasti yhteistyötä edunsaajiensa kanssa niin urheilun kuin kulttuurin, nuorisotyön ja tieteen kentällä. Ajankohtaista tietoa edunsaajista.

Veikkaus on yksi Suomen suurimmista sponsoreista, kertomusvuonna  yhteistyökumppaneita oli yhteensä yli 80. Merkittävä osa näistä on urheilun lajiliittoja, mutta myös kulttuurikentässä tehdään laajaa yhteistyötä muun muassa kotimaisen elokuvan, musiikin ja teatterin parissa.