Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Aktiivista yhteistyötä vilpin ja rikollisuuden torjumiseksi

Rahapelaamiseen on aina liittynyt riskejä, vaikka valvonta on hyvin kattavaa ja moniulotteista. Täysin aukotonta tapaa estää rikollisia pyrkimyksiä ei rahapelialallakaan ole olemassa. Veikkaus on ottanut huomioon riskit niin omassa toiminnassaan kuin yhtiön ja yhteistyökumppaneiden välisessä toiminnassa sekä ollut aktiivisesti edistämässä toimenpiteitä vilpin ja rikollisuuden torjumiseksi.

Pelipanosten jakautumista seurataan tarkoin ja myös pelikohteina olevia urheilutapahtumia seurataan mahdollisten poikkeavuuksien havaitsemiseksi. Veikkauksen omat seuranta- ja valvontajärjestelmät hälyttävät, jos esimerkiksi pelimyynnissä tapahtuu huomattavia poikkeamia normaalista tai syntyy epäilys kotimaisten otteluiden manipuloinnista.

Veikkauksen vilpinehkäisymalli on ollut käytössä jo vuodesta 2007 ensin jalkapallossa, ja sen käyttöä on sittemmin laajennettu myös muihin lajeihin. Vilpinehkäisymallissa määritellään vilpin vaihtoehdot ja kerrotaan tavat tunnistaa ja estää sitä. Veikkaus on sopinut urheilun lajiliittojen kanssa joukkueiden pelaajien pelaamisrajoituksista omiin otteluihinsa. Lajiliittojen tehtävä on hoitaa asia joukkueiden ja tuomareiden kanssa.

Kansainvälistä tiedonvaihtoa 

Veikkaus on aktiivisesti mukana ELMS:n (European Lotteries Monitoring System) toiminnassa.  ELMS harjoittaa seurantaa ja tiedonvaihtoa eurooppalaisten urheiluvedonlyöntiä harjoittavien kansallisten rahapeliyhtiöiden välillä. ELMS-toimintaa on tarkoitus jatkossa laajentaa myös Euroopan ulkopuolelle.

Kansainvälisessä jalkapallovedonlyönnissä rahapeliyhtiöt informoivat toisiaan ja jalkapalloliittoja, jos ne huomaavat poikkeuksellista pelikäyttäytymistä Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n ja Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA:n valvonnan piiriin kuuluvissa jalkapallo-otteluissa. UEFA:n Betting Fraud Detection System ja FIFA:n Early Warning System ovat toimintaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja minimoida urheilussa mahdollisesti esiintyvää vilppiä sekä rikollista toimintaa. Mikäli epäselvyyksiä ilmenee, niistä ilmoitetaan toimivaltaiselle poliisiviranomaiselle, joka tutkii rikosepäilyt.

Veikkaus on aktiivinen asiantuntijatoimija

Sport Betting Code of Conduct (vuodesta 2007), Sport Charter (2012) ja Sports Integrity Action Plan – the 7-point programme (2013) ovat EL:n jäsenten sitoumuksia vilpin ja rikollisuuden torjumiseksi. Veikkaus on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä molempia ohjelmia ja myös sitoutunut niihin vahvasti omassa toiminnassaan. 

Veikkaus, EL ja WLA tukevat  Euroopan neuvoston hanketta kansainvälisen European Convention Against Match Fixing -sopimuksen aikaansaamiseksi.  Kyseessä on Euroopan tason hanke, jossa Veikkauksen kokemusta ja asiantuntemusta urheiluvedonlyönnin järjestäjänä halutaan hyödyntää. Tarkoitus on saada aikaan sopimus ja yhteistyömuoto, johon valtiot voivat sitoutua torjuessaan urheiluvedonlyöntiin pesiytyvää vilppiä ja rikollisuutta.

International Sport Federation (Sport Accord), EL ja WLA ovat yhteistyössä aloittaneet urheilun parissa toimivien tahojen koulutusohjelman kehittämisen. Ohjelman työnimi on Awareness Program for Sports Integrity (APSI) ja sen tarkoituksena on mahdollisimman tehokkaasti ja kattavasti lisätä urheiluväen – urheilijat, valmentajat, erotuomarit, omistajat sekä muu lähipiiri – tietoisuutta urheiluvedonlyöntirikollisuuteen liittyvistä riskeistä. Tavoitteena on samalla luoda kansainvälisen tason lajiliitoille, kullekin lajille sopivat eettiset ohjeistukset ja säännöt.