Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Yli puoli miljardia iloa kaikille suomalaisille

Veikkauspelien pelaajat tuottavat pelaamisellaan iloa meille kaikille. Yli puolella miljardilla eurolla saa aikaan niin monenlaisia asioita, että jokainen meistä on asuinpaikasta ja iästä riippumatta veikkausvoittaja. Veikkauksen pelejä saavat pelata vain aikuiset, mutta tuotosta nauttivat kaikenikäiset.

Moni unohtumaton taiteen ja liikunnan elämys jäisi kokematta ilman pelaajien häviämien eurojen tehokasta käyttöä. Veikkauksen tuottama raha on vahvasti mukana myös nuorisotyön rahoituksessa sekä tieteen tekemisessä. Veikkauksen tuoton turvin voidaan investoida yhteiseen hyvään tulevaisuuteen.

Kertomusvuonna opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi veikkausvoittovaroja kaikkiaan 524,5 milj. euroa. Veikkausvoittovaroja jaetaan suomaiselle kulttuurille eduskunnan säätämän jakosuhdelain mukaisesti. Laki määrittää, että veikkausvoittovaroista taide saa 38,5 %, liikunta 25,0 %, tiede 17,5 % ja nuorisotyö 9,0 %. Tämän lisäksi kohdennetaan talousarviossa vuosittain 10,0 % erikseen päätettävällä tavalla edellä mainituille edunsaajille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät veikkausvoittovarat 2009–2013 (alustavien tilinpäätöstietojen pohjalta)
Milj. euroa 2013 osuus, % 2012 2011 2010 2009
Taide 224,6 42,8 % 222,4 220,7  197,9  204,7
Liikunta 145,3 27,7 % 145,0 143,3  128,5  124,4
Tiede 102,2 19,5 % 101,2 100,3  90,0  86,6
Nuorisotyö 52,4 10,0 % 51,9 51,6  46,3  44,8
Yhteensä 524,5 520,4 515,8 462,7 460,5


Veikkauksen tuotto muodostaa pääosan opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnalle ja nuorisotyölle osoittamasta kokonaisrahoituksesta. Taiteen rahoituksessa veikkausvoittovarojen osuus koko budjetista on noin puolet ja tieteen reilu kolmannes.

 

Veikkausvoittovarojen osuus opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä määrärahoista 2013 (alustavan tilinpäätöstietojen perusteella)
Milj. euroa Määrärahat yhteensä  Veikkausvoittovarojen osuus %
Taide 472,2 47,6 %
Liikunta 152,3 95,4 %
Tiede 285,4 35,8 %
Nuorisotyö 74,1 70,7 %
Yhteensä 984,0 53,3 %