Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Iloa elämään

Veikkauksen toiminta tuottaa iloa elämään meille kaikille. Yli puolet pelatuista euroista palautuu voittoina pelaajille. Veikkauksen tuotolla on tuhansia kohteita suomalaisen taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön parissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamilla sadoilla miljoonilla euroilla tehdään mahdolliseksi iloisia asioita kaikkialla Suomessa – meille kaikille.

Vuonna 2013 Veikkaus tavoitteli tuloksen maltillista kasvua. Toiminnan tehostamisen, kustannussäästöjen ja aktiivisen kehitystyön myötä yhteiskunnalle tuloutettu osuus kasvoi edellisvuodesta, vaikka kaikkia kertomusvuodelle asetettuja tuotto-odotuksia ei saavutettu. Kuitenkin myös kertomusvuonna Veikkaus tuotti lähes 10 miljoonaa euroa viikossa yhteiseen hyvään.

 

Arvot

Yhteiseksi hyväksi

Veikkaus tuottaa monipuolista arvoa suomalaisille. Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden osallistua pelaamalla yhteisen hyvän edistämiseen turvallisesti ja luotettavasti. Veikkaus antaa suomalaisille mahdollisuuden myös työskennellä yhteiseksi hyväksi. Veikkaus työllistää välillisesti kymmeniä tuhansia suomalaisia.

Vastuullisesti

Yhteiskuntavastuu on keskeinen osa Veikkauksen strategiaa ja käytännön toimintaa. Asiakas voi luottaa sataprosenttisesti Veikkaukseen. Raportoinnin on oltava avointa ja laajaa, koska yhtiö on toiminnastaan vastuussa yhteiskunnalle.

Luotettavasti

Veikkauslaiset voivat luottaa toisiinsa kaikissa tilanteissa. Luotettavaan toimintaan liittyy myös avoin vuorovaikutus. Asiakkaat voivat aina luottaa yhtiön tarjoamiin pelituotteisiin.

Luovasti

Veikkauksen pelituotteiden, palvelujen ja toimintatavan halutaan heijastavan luovuutta ja iloa. Myös henkilökuntaa kannustetaan uuden luomiseen.


Määränpäänä maailman paras rahapeliyhtiö

Missio

Veikkaus tuottaa suomalaiselle yhteiskunnalle monipuolista arvoa järjestämällä rahapelejä luotettavasti ja vastuullisesti.

Visio

Veikkaus on maailman paras rahapeliyhtiö. Vision toteutumista mitataan muiden muassa näiden tavoitteiden avulla:

  • Veikkaus järjestää rahapelit vastuullisesti ja luotettavasti sekä kanavoi suomalaista rahapelaamista. Yhteiskunnan tuki ja hyväksyntä Veikkauksen toiminnalle varmistetaan.

  • Veikkausta johdetaan ja kehitetään niin, että se on yrityksenä arvostettu. Yhtiötä kehitetään toimialansa parhaaksi.

  • Veikkaus tarjoaa henkilöstölle haastavan ja mielekkään työympäristön kuluttajille suunnattujen palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa.