Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013
Avainluvut
Taloudellinen vastuu 2013 2012 muutos-%
Liikevaihto (milj. euroa) 1 858,4 1 775,8 4,6 %
Liikevoitto (milj. euroa) 505,2 497,9 1,5 %
Tulos ennen tp-siirtoja 506,3 500,8 1,1 %
Tulos 506,3 500,8 1,1 %
Investoinnit (milj. euroa) 12,3 16,6 -26,1 %
Pelaajille maksetut voitot (milj. euroa) 1 022,5 950 7,6 %
Myyntipaikkojen määrä (vuoden lopussa) 1) 3 665 3 421 7,1 %
Myyntipalkkiot (milj. euroa) 79,8 81,2 -1,7 %
Arpajaisvero (milj. euroa) 99,8 98,7 1,1 %
Luovutus opetusministeriölle (milj. euroa) 2) 506,3 500,8 1,1 %
Sosiaalinen vastuu 2013 2012 muutos-%
Rekisteröityneet pelaajat (vuoden lopussa) 1 538 179 1 462 898 5,1 %
Henkilökunnan määrä (vuoden lopussa) 333 320 4,1 %
Tulovaihtuvuus % 9,9 5,9 67,8 %
Lähtövaihtuvuus % 6,0 7,2 -16,7 %
Keskimääräinen työsuhteen kesto / vuosi 11,7 11,9 -1,7 %
Kehityskeskustelut % 100,0 100,0
Ympäristövastuu 2013 2012 muutos-%
Pääkonttorin sähköenergian kulutus (MWh) 4 450 4 761 -6,5 %
Pääkonttorin lämpöenergian kulutus (MWh) 3 135 3 305 -5,1 %
Pääkonttorin veden kulutus (mз) 5 005 4 094 22,3 %
Pääkonttorin jätteiden hyötykäyttöaste % 3) 90 99 -9,1 %
1) Luku korjattu vuoden 2012 raportista
2) Luovutetun 506,3 milj. euron lisäksi Veikkaus maksoi jakamattomista voittovaroista 11,2 milj. euroa opetus- ja kulttuuriministeriölle jaettavaksi suomalaiselle taiteelle, liikunnalle, tieteelle ja nuorisotyölle. Tilivuoden aikana aikaisemmilta vuosilta kertyneitä jakamattomia voittovaroja maksettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle 14,4 milj. euroa. Lisäksi valtion toisessa lisätalousarviossa on päätetty tulouttaa jakamattomista voittovaroista 2,9 milj. euroa.
3) Hyötykäyttöaste tarkoittaa jätteitä, jotka ovat menneet hyötykäyttöön. Tästä jäljelle jäävä osuus on kaatopaikalle menevää sekajätettä. Käyttöaste saadaan, kun kokonaisjätemäärästä vähennetään sekajäte ja ongelmajäte.