Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Euroopan tuottoisin kansallinen rahapeliyhtiö

Veikkaus on säilyttänyt asemansa Euroopan tuottoisimpana kansallisena rahapeliyhtiönä, ilmenee European Lotteries -järjestön tuoreimmasta ELISE-raportista (2012).

EU:n alueella toimivien kansallisten rahapeliyhtiöiden yhteenlaskettu pelikate oli 34,1 miljardia euroa vuonna 2012. Laskua edellisvuoteen oli 1,5 %. Veikkauksen pelikate laski 0,7 % vuodesta 2011 vuoteen 2012. Vuosina 2007–2012 vuotuinen pelikatteen keskikasvu EU-alueella oli 1,3 %.  

Veikkauksen tuotto yhteiskunnalle on eurooppalaisessa vertailussa huippuluokkaa. Kun mukaan lasketaan verot, Veikkaus tuotti 2012 yhteiskunnalle 119 euroa asukasta kohden. Kakkosena oli Norja (111 euroa/asukas) ja kolmosena Italia (80 euroa/asukas). EU-maiden keskiarvo oli 41 euroa/asukas. Kaikkien, myös EU:n ulkopuolisten, EL:n jäsenmaiden keskiarvo oli 27 euroa/asukas.