Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Vakaata kehitystä vaikeinakin aikoina

Vuonna 2013 jatkoimme Veikkauksessa määrätietoista kehitystyötä. Panostimme erityisesti digitaaliseen liiketoimintaan, kustannustehokkuuteen sekä kaiken toiminnan vastuullisuuteen ja luotettavuuteen. Laajensimme tuotevalikoimaa niin uusilla peleillä kuin tuttuja pelejä uudistamalla. Kehitimme myyntikanaviamme verkkokauppaa uudistamalla sekä asiamiesverkostoa laajentamalla ja digitalisoimalla. Vastuullisuustyössä otimme käyttöön uusia työkaluja ja kasvatimme tunnistautuneen pelaamisen osuutta kokonaispelaamisesta. Lisäsimme kustannustietoisuutta suunnitelmallisesti kaikessa toiminnassamme.

Tuotekehityksessä Veikkauksen painopiste oli kertomusvuonna digitaalisessa liiketoiminnassa, ja tämä suunta jatkuu myös kuluvana vuonna. Heti kertomusvuoden alussa otimme käyttöön uuden mobiilikanavan. Lisäksi olemme kehittäneet koko verkkopalveluamme läpi vuoden vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden erilaisiin päätelaitteisiin, yksilöllisiin käyttötapoihin ja odotuksiin. Syksyllä laajensimme verkkokauppamme aukiolon ympärivuorokautiseksi tarjotaksemme turvallisen ja laillisen vaihtoehdon internetin lukuisille villeille ja valvomattomille rahapelisivustoille.

Sekä mobiilikanavan käyttöönotto että verkkopalvelun kehittäminen ovat lisänneet tunnistautunutta pelaamista, mikä oli yksi kertomusvuoden tärkeimmistä tavoitteista. Tunnistautuneen pelaamisen osuus Veikkauksen kokonaismyynnistä nousi vuoden 2013 lopussa jo 53,7 prosenttiin, mikä on ilahduttavan korkea luku. Tunnistautunut pelaaminen tarjoaa asiakkaalle parhaan mahdollisen kuluttajansuojan ja asiakasedut sekä vastuulliselle peliyhtiölle mahdollisuuden ehkäistä erilaisia rahapelaamisen riskejä ja ongelmia.

Laajensimme asiamiesverkostoamme etenkin suurten asiakasvirtojen äärellä oleviin myyntipaikkoihin ja pieniin päivittäistavarakauppoihin. Asiamiespisteissä hyödynnämme kasvavassa määrin digitaalista markkinointia ja tiedonjakelua, mikä osaltaan parantaa myös toimintamme ekologisuutta. Laajalla myyntipaikkaverkostolla pystymme tarjoamaan jokaiselle suomalaiselle mahdollisuuden osallistua Veikkauksen peleihin asuinpaikasta riippumatta.

***

Euroopan komissio antoi marraskuussa selkeän hyväksyntänsä Suomen rahapelijärjestelmälle. Komission päätöksen mukaan Suomen rahapelilainsäädäntö täyttää EU-oikeuden vaatimukset, ja sitä sovelletaan johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti. Komission päätöksen myötä myös Veikkauksella on nyt tukeva pohja tarjota jatkossakin suomalaisten toivomia pelejä vastuullisesti ja turvallisesti. Jokainen Veikkauksen pelien tuottama euro käytetään meidän kaikkien suomalaisten hyväksi. Veikkauksen tuotto yhteiskunnalle on asukaslukuun suhteutettuna Euroopan suurin.

Vallitseva taloudellinen tilanne tuo omat haasteensa myös Veikkauksen toimintaympäristöön. Kuluttajien ostovoiman heikentyminen ja kaupan kulutuskysynnän lasku vaikuttivat kertomusvuonna etenkin asiamiespisteiden myyntiin. Haastavasta taloudellisesta ajasta huolimatta onnistuimme kuitenkin kasvattamaan tuloutustamme yhteiskunnalle. Parannus perustuu tehostetun kustannustietoisuuden ja aktiivisen kehitystyön yhdistämiseen.

Vuonna 2014 jatkamme pitkäjänteistä työtä ja kehitämme Veikkauksen tuotteita ja palveluja asiakaslähtöisesti. Haluamme jatkossakin taata vakaan tuoton suomalaisen taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön hyväksi. Tavoittelemme maltillista ja vastuullista kasvua ja pyrimme tuottamaan yhteiskunnalle monipuolista arvoa niin kuluvana kuin tulevinakin vuosina.

Lämmin kiitos kaikille veikkauslaisille ja yhteistyökumppaneillemme ahkerasta työstä ja sitoutumisesta. Erityiskiitoksen ansaitsee jokainen Veikkauksen asiakas, joka Veikkauksen pelejä pelaamalla on antanut tukensa hyville asioille.

Toivon, että mahdollisimman moni suomalainen saa iloa ja hyötyä laadukkaasti ja luotettavasti toimivasta, kaikkien suomalaisten yhteisestä Veikkauksesta.

Juha Koponen
toimitusjohtaja