Samhällsansvarsrapport och årsberättelse 2013

Glädje i livet

Veikkaus verksamhet ger oss alla glädje i livet. Över hälften av de spelade eurona returneras som vinster till spelarna. Veikkaus avkastning har flera tusen mål inom konst, idrott och motion samt ungdomsarbete i Finland. De flera hundra miljoner euro som undervisnings- och kulturministeriet delar ut gör glädjande saker möjliga överallt i Finland – för oss alla.

År 2013 strävade Veikkaus efter en måttlig ökning av resultatet. Till följd av effektivisering av verksamheten, kostnadsbesparingar och aktivt utvecklingsarbete ökade andelen som redovisades till samhället trots att alla avkastningsmål som ställts upp för räkenskapsåret inte uppnåddes. Veikkaus redovisade även i år en avkastning på uppemot 10 miljoner euro per vecka som används för det gemensamma goda.

Veikkaus värderingar:

För det gemensamma goda

Veikkaus producerar ett mångsidigt värde för finländarna. Vi erbjuder finländarna ett tryggt och pålitligt sätt att bidra till främjandet av det allmänna bästa genom att spela. Vi erbjuder även finländarna arbete för det allmänna bästa. Indirekt sysselsätter Veikkaus tiotusentals finländare.

Ansvarsfullt

Samhällsansvar är en central aspekt i Veikkaus strategi och praktiska verksamhet. Kunden kan lita på tipsbolaget till hundra procent. Rapporteringen ska vara transparent och omfattande eftersom bolaget svarar för sin verksamhet gentemot samhället.

Pålitligt

Veikkaus anställda kan lita på varandra i alla situationer. En pålitlig verksamhet inbegriper även öppen växelverkan. Kunderna kan alltid lita på de spelprodukter som bolaget erbjuder.

Kreativt

Vi vill att tipsbolagets spelprodukter, tjänster och verksamhetssätt präglas av glädje och kreativitet. Vi sporrar också vår personal till nyskapande verksamhet.

Mål: världens bästa penningspelbolag

Mission

Veikkaus producerar ett mångsidigt värde för det finländska samhället genom att anordna penningspel pålitligt och ansvarsfullt.

Vision

Veikkaus är världens bästa penningspelbolag. Hur vi uppnår vår vision mäts bland annat med följande mål:

  • Veikkaus ordnar penningspel ansvarsfullt och pålitligt, och kanaliserar penningspelandet i Finland. Samhällets stöd och godkännande för Veikkaus verksamhet säkerställs.

  • Veikkaus leds och utvecklas på ett sådant sätt att det är ett uppskattat företag. Bolaget utvecklas i syfte att vara bäst i sin bransch.

  • Veikkaus erbjuder personalen en krävande och meningsfull arbetsmiljö inom utveckling och produktion av tjänster för konsumenter.