Samhällsansvarsrapport och årsberättelse 2013

Veikkaus tillgodoser förändringar i konsumtionsbeteendet

Konsumenternas försvagade köpkraft och det allmänna ekonomiska läget återspeglades i penningspelsmarknaden i Finland 2013. Trots den svåra tiden lyckas Veikkaus ändå öka sin intäktsföring till samhället.

Veikkaus utvecklar sina spel och tjänster både inom förmedlarförsäljningen och i de digitala försäljningskanalerna. Under redovisningsåret genomförde Veikkaus många utvecklingsprojekt i syfte att tillgodose kundernas önskemål och konsumtionsbeteende, som är under förändring.

Konsumenternas efterfrågan förflyttas i allt högre grad till elektroniska kanaler. Veikkaus digitala försäljning (veikkaus.fi och mobilkanalen) utgjorde för första gången över en tredjedel av den totala omsättningen. Den kraftigaste tillväxten skedde uttryckligen bland spel som till sin rytm och sina egenskaper lämpar sig för den digitala miljön.

Som en del av sitt arbete för ansvarsfullt spelande har Veikkaus förbundit sig till att främja identifierat spelande. Antalet registrerade kunder hos Veikkaus överskred 1,5-miljonersgränsen under redovisningsåret.