Samhällsansvarsrapport och årsberättelse 2013

Veikkaus har redan över 1,5 miljoner registrerade kunder

Registrerat spelande är grunden för kundrelationen med Veikkaus. Kunden kan spela som registrerad spelare antingen med Veikkaus-kortet på försäljningsställena, på Veikkaus webbplats, med mobiltelefonen eller med surfplattan. Det registrerade spelandet ger kunden konkret nytta eftersom vinsterna betalas enkelt och riskfritt på kundens eget spelkonto. I slutet av redovisningsåret hade Veikkaus drygt 1,54 miljoner (+5,1 %) registrerade kunder.

Registrerade kunder har också tillgång till utmärkta verktyg för uppföljning av sitt spelande och sin spelhistorik på webbtjänsten veikkaus.fi. Ytterligare en konkret fördel som erbjuds registrerade kunder är Veikkaus stamkundsprogram, som innehåller mångsidiga kundförmåner, till exempel rabatter till evenemang och stamkundsdragningar varje vecka.

Stamkundsförmåner till förmånstagarobjekt

Veikkaus stamkundsprogram är ett viktigt inslag i vår affärsverksamhetsstrategi som lägger särskild tonvikt på kundrelationen. Syftet med programmet är att engagera kunden och informera om Veikkaus betydelse för samhället.

I stamkundsprogrammet ingår veckovisa stamkundsdragningar, till vilka kunder kan anmäla sig på webben eller med ett sms. Under redovisningsåret ordnades sammanlagt 52 veckovisa stamkundsdragningar. Dessutom ordnades 18 andra kunddragningar. Största delen av stamkundsförmånerna förknippas med Veikkaus förmånstagare. Som priser har utlottats bland annat en VIP-resa till hockey-VM i Stockholm, en kväll på Jussi-galan och ett biljettpaket till operafestivalen i Nyslott.

De olika dragningarna samlade totalt cirka 2,7 miljoner under året. I stamkundsdragningarna deltog nästan 300 000 registrerade kunder hos Veikkaus.

Genom att visa upp Veikkaus-kortet får kunderna rabatt bland annat på museer, idrottsevenemang, teatrar och biografer.

Från 2012 testade Veikkaus ett nytt sätt att belöna sina stamkunder med ett VIP-program. Efter pilotprojektet har Veikkaus fortsatt att utveckla kundupplevelsen som en del av ett stamkundsprogram som är riktat till alla registrerade kunder.

Kundtillfredsställelsen är på en utmärkt nivå

I november 2013 gjorde Veikkaus en omfattande kundnöjdhetsenkät. Utöver kundtillfredsställelsen utredde undersökningen även anskaffningen av Veikkaus-kortet, kundernas besök på Veikkaus olika spelplatser samt kundernas åsikter om Veikkaus direktmarknadsföring. Enligt enkäten var kundernas totala tillfredsställelse med Veikkaus och dess tjänster på samma nivå som i motsvarande undersökning i fjol. Sammanlagt 92 procent var mycket eller relativt nöjda med Veikkaus verksamhet som helhet.

Resultaten för de olika jämförelsegrupperna var mycket jämna. Unga vuxna (18–29 år) var något mer nöjda än de andra. I andelen mycket nöjda kunder betonades också det regelbundna spelandet av Veikkaus spel.

Med undersökningen om kundtillfredsställelse undersöktes också kundernas belåtenhet med webbplatsen veikkaus.fi och mobilsajten m.veikkaus.fi. Nöjdheten med webbplatsen fortsatte på en utmärkt nivå även i fjol. Av dem som använt webbplatsen är 96 procent mycket eller relativt nöjda med den, och av dem som använt mobilwebbplatsen var 80 procent mycket eller relativt nöjda med den.

Som en ny fråga utreddes vilka egenskaper respondenterna betraktar som de viktigaste för ett bolag i penningspelsbranschen, och hur Veikkaus lyckats i detta avseende. Pålitlighet och ansvarsfullhet betraktades som de viktigaste egenskaperna. Totalt 61 procent av respondenterna ansåg att Veikkaus lyckats utmärkt med pålitligheten och enligt 34 procent har prestationen varit relativt bra. Beträffande ansvarsfullhet ansåg 85 procent av respondenterna att Veikkaus lyckats utmärkt eller relativt bra.